ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Zoznam faktúr júl 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017242 zálohy elektrina 150,55 04.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017243 obedy dôchodci 85,68 04.07.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017244 audiozáznam z Abrahámskeho kul.dňa 90 04.07.2017 RVH Pro J. Bohunice 47519037
2017245 servis kopírky 471,30 04.07.2017 SHARP Bussines Slovakia 48093891
2017246 splátka kopírky 64,90 04.07.2017 SHARP Bussines Slovakia 48093891
2017247 čistenie priet.ohrievača v kul.dome 56,00 06.07.2017 Igor Kollárik Sereď 41596013
2017248 prenájom atrakcií 750,00 06.07.2017 Vodné bubliny Trenčín 50904001
2017249 žiadosť o schválenie štatútu akč.skupiny 97,65 06.07.2017 Prounion Nitra 45597103
2017250 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 120,55 06.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017251 zálohy elektrina prečerpávačka 27,96 07.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017252 zálohy elektrina 1 421,14 07.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017253 inštalácia a konfigurácie tlačiarne 51,22 10.07.2017 Tibor Modroczky 33890650
2017254 servis kamery 60 10.07.2017 Airnet Siladice 44996420
2017255 knihy do Obecnej knižnice 84,- 11.07.2017 Život a zdravie Senica 40755938
2017256 odvoz a uloženie odpadu 1231,84 11.07.2017 AVE Bratislava 36357065
2017257 zálohy plyn 893,91 11.07.2017 Západoslovenská energetika 7429760806
2017258 rozbory vody 122,4 12.07.2017 Eurofins Nové Zámky 31329209
2017259 toner 63,24 12.07.2017 Ladislav Pócs Sládkovičovo 36922161
2017260 zálohy VO 181,97 14.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017261 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 14.07.2017 RNDr.P. Vyskočil Marianka 35333049
2017262 obedy dôchodci 32,13 19.07.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017263 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20,12 19.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017264 telefonické poplatky OcU 15,99 19.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017265 internet.stránka obce 180 24.07.2017 Sonáta Slovakia Bratislava 358289243
2017266 dodávka a montáž okna v ŠJ 1032 24.07.2017 Milan Siska Abrahám č. 456 40218775
2017267 zabezpečenie montáže vodomerov 207,17 24.07.2017 Legal Testing, sr.o. 48190063
2017268 vývoz odpadu cintorín 42,8 24.07.2017 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2017269 za odpadové nádoby 408 24.07.2017 Bins Nitra 45510393

 

Zoznam faktúr august 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017270 zálohy elektrina 1 421,14 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017271 zálohy elektrina 27,96 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017272 dovoz dosiek 86,40 07.08.2017 POD Abrahám 191876
2017273 oprava vodovodu pred r.d. č.216 617,83 07.08.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017274 splátka kopírky 64,90 07.08.2017 Sharp Bussines Bratislava 480930891
2017275 telefonické poplatky + modem 185,36 08.08.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017276 odpad zo ŠJ 35,02 08.08.2017 Global Green Bratislava 36790671
2017277 zálohy plyn 893,91 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017278 zálohy elektrina 163,01 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017279 zálohy elektrina 198,17 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017280 náhr.diel závlahy ŠA 259,2 08.08.2017 Farkas VM Šintava 36280151
2017281 internet individual 60,00 10.08.2017 Airnet Siladice 44996420
2017282 odvoz a uloženie odpadu 1369,66 14.08.2017 Ave Bratislava 36357065
2017283 vypracovanie rozpočtu Garáž pre has.voz. 216 15.08.2017 A.D.Project s.r.o. 44685122
2017284 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 15.08.2017 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017285 telefonické poplatky OcU 15,99 15.08.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017286 telefonické poplatky ŠJ,MŠ 26,16 15.08.2017 T-Com Bratislava 36763469
2017287 telefonické poplatky 58,94 17.08.2017 Orange Slovensko 35597270
2017288 audít odpadového hospodárstva 480 17.08.2017 Rka eco .r.o. Piešťany 47592923
2017289 dokumentácia CO 300 18.08.2017 Imrich Kovács Kráľová n/V. 45335222
2017290 gelactiv do kanalizácie 375 18.08.2017 Regitas Přerov 2005221
2017291 záloha konvektomat 2166 21.08.2017 G.P.R. Bratislava 17319463
2017292 poradenstvo vo VO chodník a kanalizácia 275 21.08.2017 Balux LC.s.r.o. 36259462
2017293 toner 35,99 21.08.2017 Ladislav Pócs Sládkovičovo 36922161
2017294 inštalácia tlačiarne 20 23.08.2017 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2017295 za stravné poukážky 766,76 23.08.2017 Edenred Slovakia 31328695
2017296 cvičenie hasičov v polygóne 66 24.08.2017 Slovnaft Bratislava 31322832
2017297 bezpečnostné úväzy PO 160 31.08.2017 Game servis,s.r.o. Trnava 46320152