Abrahámske noviny - Apríl 2011

obsah:

- ÚvodZastupiteľstvo, Sadzobník, Spoločenská rubrika
Zo života Matice slovenskej, Základná škola
- Knižnica, Poľovníci 1Poľovníci 2, Materská škola
- Fašiang, Hasiči, Futbal