Brigáda na príprave cykloabrahám.

V piatok 21.8.2015 v dopoludňajších hodinách sa konala brigáda na sprístupnení stromu maklura v miestnom parku. Pri strome bude jedna zo zastávok cyklotrasy komisie pre mládež. Komisia pre životné prostredie bola požiadaná, aby sme pomohli pri očistení okolia stromu. Brigádnici odstránili náletové dreviny, ako bazu, liesku a taktiež vysoké rastliny najmä žihľavu, pokosili prístupový chodník. Brigády sa zúčastnili V. Lovecký, J. Ivančík, M. Vrbovský a T. Hanuliak. Všetkým touto cestou ďakujem.

Zapísal M. Vrbovský poslanec OZ Abrahám.