Poďakovanie starostu obce občanom, ktorí vo voľnom čase a z vlastných prostriedkov sa podujali ku skrášlovaniu  obecných  priestorov vhodnou úpravou a vysádzaním kvetov.

skrášlovanie ob...
skrášlovanie obecných priestorov skrášlovanie obecných priestorov
skrášlovanie ob...
skrášlovanie obecných priestorov skrášlovanie obecných priestorov
skrášlovanie ob...
skrášlovanie obecných priestorov skrášlovanie obecných priestorov
skrášlovanie ob...
skrášlovanie obecných priestorov skrášlovanie obecných priestorov