Vedenie Základnej školy Michala Tareka v Abraháme touto cestou oznamuje žiakov, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční o 8:30 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia v hale školy.

Program slávnostného otvorenia je zverejnený na webovej stránke školy zsmtabraham.edupage.org