ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Múzeum

Myšlienka zriadenia múzea vznikla už niekedy v roku 1998. Vtedy bol podaný návrh na zriadenie stálej výstavy poľnohospodárskeho náradia, strojov a nástrojov, pochádzajúcich z poľnohospodárskej činnosti v našej obci. Poľnohospodárska práca bola hlavnou výrobnou činnosťou, ktorou sa živilo obyvateľstvo obce v minulých storočiach.

Dôvodom, prečo sa myšlienka nezrealizovala bolo to, že obec nevlastnila primeranú miestnosť, v ktorej by sa takáto výstava dala inštalovať. V roku 2003 bola školská družina z dôvodov šetrenia finančnými prostriedkami na vykurovanie a elektrinu premiestnená do budovy základnej školy. Uvoľnené priestory sa javili ako veľmi vhodné pre zriadenie obecného múzea. Jedná sa o dve veľké miestnosti prístupné zo vstupnej chodby so samostatným vchodom. Obecné zastupiteľstvo v týchto priestoroch schválilo zriadenie múzea. Najskôr bolo potrebné uvoľnené miestnosti dať do takého stavu, aby dôstojne reprezentovali našu obec a boli vhodné na umiestnenie zbierok. Bolo to najmä osekanie zavlhnutého muriva, omietnutie, oprava a rekonštrukcia elektrickej inštalácie a osvetlenia, vymaľovanie, rekonštrukcia prístrešku a plávajúca podlaha. Oplotenie bolo opravené a natreté už v jesenných mesiacoch brigádnikmi z miestneho odboru Matice Slovenskej. Ďalej sa opravila ľavá miestnosť: pokladanie dlažby do chodby a pred vstup. Práce pokračovali v jarných mesiacoch r.2004 opravou fasády a úpravou priestorov pred budovou. V miestnosti vedľa knižnice boli nainštalované vitríny pre exponáty. Nachádza sa tu stála výstava od najstaršieho osídlenia až po súčasnosť. Sú tam vystavené predmety pochádzajúce z vykopávok, uchované písomnosti, dokumenty, fotografie a ostatné predmety. V miestnosti vľavo sú vystavené hlavne exponáty a predmety, z hospodárstiev a domácností minulých storočí. Otvorenie múzea sa uskutočnilo 26.septembra 2004. Zbierka predmetov do múzea pokračuje a tí spoluobčania, ktorí chcú do Abrahámskeho múzea venovať vhodné fotografie, dokumenty a predmety o histórii Abrahámu, môžu tak urobiť už v súčasnosti na obecnom úrade. So súhlasom darcu budú darované predmety označené menom darcu.

Prispejte i Vy, Vážení spoluobčania k tomu, aby sa zachovali historické predmety aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.