ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 19.08.2017 17.30 hod Helena Kollárová
Alena Debrecká
Vilma Banášová
 
2. 20.08.2017 10.30 hod Miroslav Vrabec
Lenka Hitková
Alžbeta Kopáčiková
 
3. 26.08.2017 18.30 hod Rastislava Banášová
Jaroslav Bilčík
Zlatica Belková
 
4. 27.08.2017 10.00 hod Edita Klementová
Oľga Kavická
Terézia Kopáčiková
 
5. 02.09.2017 18.30 hod Agnesa Hrubiková
Martina Bilčíková
Peter Debrecký
 
6. 03.09.2017 10.30 hod Vilma Banášová
Anna Grosmanová
Emília Štefunková
 
7. 09.09.2017 18.30 hod Monika Hornáček Banášová
Alžbeta Kopáčiková
Emília Hitková
 
8. 10.09.2017 10.30 hod Andrej Hitka
Terézia Mišovičová
Magdaléna Bilčíková
 
9. 16.09.2017 18.30 hod Marianna Horníková
Helena Horváthová
Eva Kopáčiková
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.