ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Zmluvy

142-2011

144-2011

147-2011

148-2011

100-2011-1
100-2011-2

101-2011-1
101-2011-2

102-2011-1
102-2011-2

103-2011-1
103-2011-2

104-2011-1

104-2011-2

105-2011-1
105-2011-2

106-2011-1
106-2011-2

107-2011-1
107-2011-2

108-2011

109-2011-1
109-2011-2

 

110-2011

 

3-2011-1
3-2011-2
3-2011-3
3-2011-4

4-2011-1
4-2011-2
4-2011-3
4-2011-4

112-2011
113-2011
114-2011
115-2011
116-2011
117-2011
118-2011
119-2011
120-2011
121-2011
122-2011
123-2011

64-2011

 

65-2011-1
65-2011-2
65-2011-3

66-2011
67-2011

68-2011-1
68-2011-2
68-2011-3

69-2011-1
69-2011-2
69-2011-3

70-2011-1
70-2011-2
70-2011-3

71-2011-1
71-2011-2
71-2011-3

 

72-2011-1
72-2011-2
72-2011-3

73-2011-1
73-2011-2
73-2011-3

74-2011-1
74-2011-2
74-2011-3

75-2011-1
75-2011-2
75-2011-3

76-2011

 

77-2011-1
77-2011-2

 

78-2011

 

79-2011-1
79-2011-2
79-2011-3

80-2011

 

81-2011-1
81-2011-2
81-2011-3

 

82-2011
83-2011
84-2011
85-2011

86-2011-1
86-2011-2

 

87-2011
88-2011
89-2011
90-2011
91-2011

 

92-2011-1
92-2011-2
92-2011-3