ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Zmluvy

Zoznam faktúr marec 2017      
           
číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
           
2017090 obedy dôchodci 95,2 1.3.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017091 splátka kopírky 64,9 1.3.2017 SHARP Bussines Center Bratislava 48093891
2017092 učebné pomôcky ZŠ 83 7.3.2017 Daffer Prievidza 36320439
2017093 sada hadíc hasiči 233,4 7.3.2017 Firemax Lednické Rovne 46555595
2017094 plakety hasiči 289,6 8.3.2017 Victoria Ag Art Bratislava 44040962
2017095 zálohy elektrina 1466,18 8.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017096 zálohy elektrina 26,76 8.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017097 záznam Pochovávanie basy 90 8.3.2017 RVH Pro Jaslovské Bohunice 47519037
2017098 telefonické poplatky MŠ,ŠJ Ocu 117,55 9.3.2017 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2017099 rozbory vody 122,4 9.3.2017 Eurofins Nové Zámky 31329209
2017100 práca s plošinou 171,6 9.3.2017 Technické služby Sládkovičovo 37849760
2017101 odvoz a uloženie odpadu 1112,7 9.3.2017 AVE SK Bratislava 36357065
2017102 uniformy 552,6 10.3.2017 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2017103 stánok 183,5 14.3.2017 Brimo Veľký Lapáš 5,02E+08
2017104 oprava práčky MŠ 98,28 14.3.2017 Elektroservis Pusté Úľany 17550220
2017105 čl. príspevok Združenie Palárika 200 14.3.2017 Živ. Cestami Palárika 42168180
2017106 servis kamery 60 15.3.2017 Airnet Siladice 44996420
2017107 technik PO,BOZP 144 15.3.2017 VADAS J.Vadovič 37569091
2017108 zálohy plyn 893,91 15.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017109 vyúčtovanie elektriny -3,46 16.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017110 vyúčtovanie elektriny -2,99 16.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017111 záloha el. VO 317,92 16.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017112 záloha el. VO 266,3 16.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017113 prevádzkovateľ Č 93,11 16.3.2017 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017114 vybavenie MŠ 67,6 16.3.2017 Martin Adámek Frýdek Místek 8,86E+08
2017115 výmena vodomerov 881 16.3.2017 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2017116 telefonické poplatky MŠ,ŠJ Ocu 21,05 20.3.2017 Slovak Telecom Bratislava 3573469
2017117 zneškodnenie biol.odpadu 34,18 20.3.2017 Global Green Bratislava 35790571
2017118 ozvučovacia súprava 156 20.3.2017 ELMIKO Bzince pod Javor. 17667984
2017119 pripojenie na kanalizáciu ŠA 2939,9 20.3.2017 Renstav,s.r.o. Abrahám 31425071
2017120 vyúčtovanie elektriny -0,89 20.3.2017 ZEZ Bratislava 36677281
2017121 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 57,09 20.3.2017 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2017122 žiadosť zateplenie kul.domu 120 20.3.2017 E-dotácie Nitra 50028014
2017123 stočné MŠ 65,84 20.3.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017124 stočné ZS 61,97 20.3.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017125 stočné kul.dom 20,65 20.3.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017126 stočné múzeum 0 20.3.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017127 stočné Ocu 2,58 20.3.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017128 učebné pomôcky MŠ 255,32 23.3.2017 Original Trade Rabča 48050296
2017129 učebné pomôcky MŠ 153,88 23.3.2017 Infra Slovakia Veľké Leváre 44752423
2017130 učebné pomôcky 57,28 24.3.2017 AT Publishing Bratislava 47361140
2017131 audít odpadového hospodárstva 480 24.3.2017 RK eco s.r.o.Piešťany 47592923
2017132 toner 34,8 24.3.2017 L.Pócs Sládkovičovo 36922161
2017133 poplatok za kópie 531,26 25.3.2017 Sharp Bussines Center Bratislava 48093891
2017134 oprava píly 13,8 27.3.2017 Olah Pros Matúškovo 14066262
2017135 psychol. vyšetrenie hasiči 90 27.3.2017 PhDr.Iveta Šefarová Trnava 34024930
2017136 oprava príves. Vozíka 236,96 29.3.2017 AB mont Trnava 30340063
2017137 oprava ponorky 370,51 29.3.2017 ELMONOP Sládkovičovo 34115463

 

 

Zoznam faktúr apríl 2017      
           
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
           
2017138 inštalácia tlačiarne 20 1.4.2017 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2017139 montáž a demontáž vodomerov 969,6 6.4.2017 Pavol Bacigál Abrahám č.9 34950397
2017140 šachta pri Jednote 577,68 6.4.2017 Renstav,s.r.o.Abraham 31425071
2017141 telefonické poplatky MŠ,ŠJ OcU 141,6 6.4.2017 Slovak Telecom 35637270
2017142 telef.poplatky 13,9 10.4.2017 Slovak Telecom 35637270
2017143 vypracovanie PD na úz. Konanie MŠ 3960 10.4.2017 Forexin One Bratislava 46242473
2017144 servis. kamery 60 10.4.2017 Airnet Siladice 44996429
2017145 servis kopírka 166,32 10.4.2017 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2017146 biologický odpad 32,16 10.4.2017 Global Green Bratislava 35790571
2017147 čistenie vodojemov 660 10.4.2017 Turbyt Stará Turá 31427677
2017148 zálohy plyn 893,91 10.4.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017149 právne služby 3/2017 100 10.4.2017 JUDr. Martin Hudák Sereď 42267552
2017150 právne služby 4/2017 100 10.4.2017 JUDr. Martin Hudák Sereď 42267552
2017151 zálohy el.energie 27,96 10.4.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017152 zálohy elektrina 1421,14 13.4.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017153 zálohy elektrina 305,53 13.4.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017154 zálohy elektrina 253,07 13.4.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017155 telefonické poplatky 16,29 13.4.2017 Slovak Telecom 35637270
2017156 obsluhovateľ ČS 93,11 13.4.2017 Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017157 gelaktiv tablety kanalizácia 375 19.4.2017 Regitas Přerov 2005221
2017158 zapracovanie zmien projektu MŠ 604,8 19.4.2017 Forexin One Bratislava 46242473
2017159 stravné lístky 513,07 19.4.2017 Edenred Slovakia 31328695
2017160 telefonické poplatky 72,19 19.4.2017 Orange Slovensko 35697270
2017161 vypracovanie PD na stav.konanie,+rozpočet 8832 20.4.2017 Forexin One Bratislava 46242473
2017162 vypracovanie PBS MŠ 120 20.4.2017 Adept BPH Trnovec  n/V 44134878
2017163 energetické hodnotenie prístavba MŠ 348 20.4.2017 Hlina s.r.o. Lipt.Mikuláš 45354618
2017164 spracovanie žiadosti 1200 21.4.2017 Prounion Nitra 45597103
2017165 za stravné lístky 508,8 22.4.2016 Edenred Slovakia 31326695
2017166 STK has. Vozidlo 280,12 25.4.2017 Sparex Slovakia Plus Bánovce 45282722
2017167 montáž a demontáž vodomerov 337,64 25.4.2017 Pavol Bacigál Abrahám č.9 34950397
2017168 odvoz a uloženie odpadov 2510,27 25.4.2017 AVE Bratislava 36357065
2017169 splátka kopírky 64,9 26.4.2017 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2017170 obedy dôchodcov 84,49 26.4.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017171 náhrad.diely hasiči 55,68 26.4.2017 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2017172 školenie kontrolórka 30,5 26.4.2017 Obec Veľké Úľany 306282

 

 

 Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...

 Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...