ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Zmluvy

 Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...

 

Zoznam faktúr júl 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017242 zálohy elektrina 150,55 04.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017243 obedy dôchodci 85,68 04.07.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017244 audiozáznam z Abrahámskeho kul.dňa 90 04.07.2017 RVH Pro J. Bohunice 47519037
2017245 servis kopírky 471,30 04.07.2017 SHARP Bussines Slovakia 48093891
2017246 splátka kopírky 64,90 04.07.2017 SHARP Bussines Slovakia 48093891
2017247 čistenie priet.ohrievača v kul.dome 56,00 06.07.2017 Igor Kollárik Sereď 41596013
2017248 prenájom atrakcií 750,00 06.07.2017 Vodné bubliny Trenčín 50904001
2017249 žiadosť o schválenie štatútu akč.skupiny 97,65 06.07.2017 Prounion Nitra 45597103
2017250 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 120,55 06.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017251 zálohy elektrina prečerpávačka 27,96 07.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017252 zálohy elektrina 1 421,14 07.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017253 inštalácia a konfigurácie tlačiarne 51,22 10.07.2017 Tibor Modroczky 33890650
2017254 servis kamery 60 10.07.2017 Airnet Siladice 44996420
2017255 knihy do Obecnej knižnice 84,- 11.07.2017 Život a zdravie Senica 40755938
2017256 odvoz a uloženie odpadu 1231,84 11.07.2017 AVE Bratislava 36357065
2017257 zálohy plyn 893,91 11.07.2017 Západoslovenská energetika 7429760806
2017258 rozbory vody 122,4 12.07.2017 Eurofins Nové Zámky 31329209
2017259 toner 63,24 12.07.2017 Ladislav Pócs Sládkovičovo 36922161
2017260 zálohy VO 181,97 14.07.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017261 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 14.07.2017 RNDr.P. Vyskočil Marianka 35333049
2017262 obedy dôchodci 32,13 19.07.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017263 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20,12 19.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017264 telefonické poplatky OcU 15,99 19.07.2017 T-Com Bratislava 35763489
2017265 internet.stránka obce 180 24.07.2017 Sonáta Slovakia Bratislava 358289243
2017266 dodávka a montáž okna v ŠJ 1032 24.07.2017 Milan Siska Abrahám č. 456 40218775
2017267 zabezpečenie montáže vodomerov 207,17 24.07.2017 Legal Testing, sr.o. 48190063
2017268 vývoz odpadu cintorín 42,8 24.07.2017 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2017269 za odpadové nádoby 408 24.07.2017 Bins Nitra 45510393

 

Zoznam faktúr august 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017270 zálohy elektrina 1 421,14 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017271 zálohy elektrina 27,96 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017272 dovoz dosiek 86,40 07.08.2017 POD Abrahám 191876
2017273 oprava vodovodu pred r.d. č.216 617,83 07.08.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017274 splátka kopírky 64,90 07.08.2017 Sharp Bussines Bratislava 480930891
2017275 telefonické poplatky + modem 185,36 08.08.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017276 odpad zo ŠJ 35,02 08.08.2017 Global Green Bratislava 36790671
2017277 zálohy plyn 893,91 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017278 zálohy elektrina 163,01 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017279 zálohy elektrina 198,17 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017280 náhr.diel závlahy ŠA 259,2 08.08.2017 Farkas VM Šintava 36280151
2017281 internet individual 60,00 10.08.2017 Airnet Siladice 44996420
2017282 odvoz a uloženie odpadu 1369,66 14.08.2017 Ave Bratislava 36357065
2017283 vypracovanie rozpočtu Garáž pre has.voz. 216 15.08.2017 A.D.Project s.r.o. 44685122
2017284 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 15.08.2017 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017285 telefonické poplatky OcU 15,99 15.08.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017286 telefonické poplatky ŠJ,MŠ 26,16 15.08.2017 T-Com Bratislava 36763469
2017287 telefonické poplatky 58,94 17.08.2017 Orange Slovensko 35597270
2017288 audít odpadového hospodárstva 480 17.08.2017 Rka eco .r.o. Piešťany 47592923
2017289 dokumentácia CO 300 18.08.2017 Imrich Kovács Kráľová n/V. 45335222
2017290 gelactiv do kanalizácie 375 18.08.2017 Regitas Přerov 2005221
2017291 záloha konvektomat 2166 21.08.2017 G.P.R. Bratislava 17319463
2017292 poradenstvo vo VO chodník a kanalizácia 275 21.08.2017 Balux LC.s.r.o. 36259462
2017293 toner 35,99 21.08.2017 Ladislav Pócs Sládkovičovo 36922161
2017294 inštalácia tlačiarne 20 23.08.2017 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2017295 za stravné poukážky 766,76 23.08.2017 Edenred Slovakia 31328695
2017296 cvičenie hasičov v polygóne 66 24.08.2017 Slovnaft Bratislava 31322832
2017297 bezpečnostné úväzy PO 160 31.08.2017 Game servis,s.r.o. Trnava 46320152
Zoznam faktúr máj 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017173 záloha elektrina 27,96 2.5.2017 ZSEnergia Bratislava 36677281
2017174 záloha elektrina 1421,14 10.5.2017 ZSEnergia Bratislava 36677281
2017175 zálohy plyn 893,91 10.5.2017 ZSEnergia Bratislava 36677281
2017176 učebné pomôcky pre MŠ 125,00 10.5.2017 Evgeny Prozherin Praha 88324494
2017177 zabetónovanie dna pieskoviska MŠ 723,38 10.5.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017178 vodomery 605,28 10.5.2017 Legal Testing Bratislava 48190063
2017179 splátka kopírky 64,90 10.5.2017 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2017180 obedy dôchodcov 71,40 10.5.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017181 obecná vlajka 120,00 10.5.2017 Oto Daniš vydavat. Abrahám 32358792
2017182 zálohy elektrina VO 205,91 10.5.2017 ZSEnergia Bratislava 36677281
2017183 zálohy elektrina VO 250,54 10.5.2017 ZSEnergia Bratislava 36677281
2017184 telefonické poplatky 1 11.5.2017 Orange Slovensko 35697270
2017185 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 127,78 12.5.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017186 montáž vodomerov 316,48 12.5.2017 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2017187 biologický odpad ŠJ 16,58 12.5.2017 Global Green Bratislava 35790571
2017188 odvoz a uloženie odpadu 1574,66 12.5.2017 AVE Bratislava 36357065
2017189 servis kamery 60 15.5.2017 Airnet Siladice 45456836
2017190 školenie DHZ 20 15.5.2017 Dobrovoľná pož.ochrana Ba 177474
2017191 servis.prehliadky kotlov 284,29 15.5.2017 Igor Kollárik Sereď 41596013
2017192 prevádzkovateľČS 93,11 16.5.2017 RNDr.Peter Vyskočil 35333049
2017193 gelaktiv na kanalizáciu 390 16.5.2017 Regitas Přerov 2005221
2017194 závlahy na ihrisku oprava 1630,08 17.5.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017195 telefonické poplatky MŠ 16,19 22.5.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017196 telefonické poplatky 47,49 22.5.2017 Orange Slovensko 35697270
2017197 inštalácia tlačiarne 51,22 22.5.2017 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2017198 autobus MŠ 80 22.5.2017 Szabo Trans Veľké Úľany 40568652
2017199 audio záznam Rybárske preteky 90 24.5.2017 RVH Pro Jaslovské Bohunice 47519037
2017200 galantskošaliansky žurnál 42 24.5.2017 Vydavateľstvo Helena Šaľa 34644237
2017201 chlornan sodný 201,38 31.5.2017 Brenntag Pezinok 31336984
2017202 učebné pomôcky pre MŠ 42,9 31.5.2017 Grape Média Bratislava 45456836
2017203 geometrický plán zberný dvor 250 31.5.2017 Geodet Galanta 43881866
2017204 poháre hasič. Súťaž 140,9 31.5.2017 Victoria Ag,Art Bratislava 44040962
2017205 audio záznam Deň matiek 90 31.5.2017 RVH Pro Jaslovské Bohunice 47519037

 

Zoznam faktúr jún 2017
Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017206 obedy dôchodcom 88,06 1.6.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017207 vodičský výcvik hasiči 930,00 6.6.2017 Autoškola Riška Križovany 36615765
2017208 splátka kopírky 64,9 6.6.2017 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2017209 doprava do Rakovej 212,00 6.6.2017 Obec Opoj 682217
2017210 servis kamery 60,00 7.6.2017 Airnet Siladice 44996420
2017211 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 119,42 7.6.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017212 verej. obstarávanie MŠ záloha 300,00 7.6.2017 Sygma s.r.o.Bratislava 46891757
2017213 verej. Obstarávanie VO rekonštrukcia 300,00 7.6.2017 Sygma s.r.o.Bratislava 46891757
2017214 zálohy plyn 893,91 8.6.2017 ZSE Bratislava 36677381
2017215 zálohy elektrina VO 211,56 8.6.2017 ZSE Bratislava 36677381
2017216 zálohy elektrina VO 175,63 8.6.2017 ZSE Bratislava 36677381
2017217 zálohy elektrina 1421,16 8.6.2017 ZSE Bratislava 36677381
2017218 zálohy elektrina 27,96 8.6.2017 ZSE Bratislava 36677381
2017219 rozbory vody 591,6 12.6.2017 Eurofins Bellnovaman Nové Zámky 31329209
2017220 dodanie,montáž a demontáž ohrievača 266,00 12.6.2017 Peter Siska Sereď 40563201
2017221 prevádzkovateľ ver.vodovodu 93,11 12.6.2017 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017222 odvoz a uloženie odpadu 1 315,14 12.6.2017 AVE Bratislava 36357065
2017223 predplatné časopisu MŠ 3,60 12.6.2017 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2017224 oprava kríža pri kostole 800 14.6.2017 Marian Privozník Šúrovce 35174170
2017225 stočné MŠ a ŠJ 113,6 16.6.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017226 stočné múzeum 20,65 16.6.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017227 stočné kult. dom 24,53 16.6.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017228 stočné OcÚ 10,33 16.6.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017229 stočné zdravot. Stredisko 113,6 16.6.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017230 telefonické poplatky MŠ ŠJ 15,99 16.6.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017231 telefonické poplatky OcÚ 11,44 16.6.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017232 montáž žalúzií 390 20.6.2017 Ivan Mikláš Sereď 34950052
2017233 telefonické poplatky 49,59 20.6.2017 Orange Slovensko 35597270
2017234 poštové poukážky tlač 135 20.6.2017 Petit Sereď 35201631
2017235 stravné lístky 427,56 26.6.2017 Edenred Slovakia Bratislava 31328695
2017236 výmena piesku na dets.ihrisku 137,04 26.6.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017237 biolog. odpad zo ŠJ 18,77 26.6.2017 Global Green Bratislava 35790571
2017238 technik PO,BOZP,PZS 144 27.6.2017 VADAS Bohdanovce 37569091
2017239 audiovizuál záznam Železný hasič 90 29.6.2017 RVH Pro Jaslovské Bohunice 47519037
2017240 práce audítora 1200 30.6.2017 NM Audiť Nové Mesto n/V 36307874
2017241 záloha VO Prestavba MŠ 300 30.6.2017 Sygma s.r.o.Bratislava 46891757