ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Vandalizmus bez hraníc.

 

Naša obec patrí k tým obciam v ktorých je zelene zatiaľ dostatok tak v samotnej obci ako aj v chotári v lese a parku. Už viac krát sa stalo, že tieto pľúca našej obce boli terčom vandalov a rôznych nespratníkov. V drvivej väčšine prípadov nejde o našich obyvateľov, o našu mládež, ale o rôzne živly ktoré neprídu do parku či lesa z dôvodu prechádzky po zdravom vzduchu, po peknom a čistom lesnom prostredí, ale prídu autom do lesa a parku kde si vybíjajú energiu rôznym spôsobom a to najmä ničením prírody či zariadením parku či lesa. Raz je to prepílený zámok na zábrane pred vstupom do lesa aby sa autom dostali až do parku, inokedy je to ukradnutý umelí trávnik multifunkčného ihriska, strhnutá informačná tabuľka, rozbitá vitrína, zahodený odpad alebo dokonca motorovou pílou narezaný konár stromu či celý strom. Vrcholom vandalizmu a neúcty k práci iných bol vandalský čin a to v stredu 10.5.2017 kedy vandali strhli a poškodili dve zastavenia Krížovej cesty v parku. Krížovú cestu vybudovali zapálení nadšenci a realizovali tento veľmi dobrý nápad z vlastných prostriedkov a brigádnicky. Iste opäť tieto zastavenia opravia ale zlý dojem z nepochopenia a neúcte k ich práci zostane. Je potrebné všetkými prostriedkami zabrániť aby nedochádzalo k takýmto odsúdenia hodným činom. Bolo zistené, že vandali prišli do parku autom a mali značku SA... Návštevníci ktorí prichádzajú do parku pešo či na bicykloch si zo sebou neponesú motorovú pílu či veľké nožnice na železo. Sú to najmä tak zvaní návštevníci na autách ktorých ani nemožno nazvať návštevníkmi, týchto v parku nechceme. Naproti tomu každý peší návštevník či cyklista je v parku vítaný . Zabrániť vjazdu aut do lesa a parku nie je v terajšej dobe možné cestnou značkou, pretože z doterajších skúseností vieme, že väčšina motoristov tieto značky nerešpektuje. To je možné iba železnou zábranou, rampou. Z tohto dôvodu chce komisia pre životné prostredie pred vstupom do parku takúto zábranu osadiť, aby sa v maximálne možnej miere zabránilo vjazdu motorových vozidiel do parku a tým zabránilo vandalizmu v parku. Pokles vandalizmu v samotnej obci je citeľný, neplatí to ale o tých miestach kde nie sú kamery. Preto zabráňme ničeniu a poškodzovaniu toho, čo sa v našej obci vybudovalo, slúži to nám všetkým.

M. Vrbovský poslanec OZ.