ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec

Abrahám

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v Kultúrnom dome v Abraháme

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

v  obci Abrahám

 

 

 

 


         Abraháme

Dátum:

30.1.2014

     

                                                                                                

 

                                                                                                 Ing. Igor Németh, v.r.

                                                                                                   podpis starostu obce

                   a odtlačok pečiatky

 

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec

Abrahám

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v Kultúrnom dome v Abraháme

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

v  obci Abrahám

 

 

 

 

V

Abraháme

Dátum:

30.1.2014

     

                                                                                                

 

                                                                                                 Ing. Igor Németh, v.r.

                                                                                                   podpis starostu obce

a odtlačok pečiatky