ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - Marec 2006

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Čo v roku 2006
- Michal Tarek, činnosť školy
- Karneval v materskej škole
- Profil archeológa - amatéra Františka Sameka
- Zo života obecnej knižnice, obecné múzeum
- Prehľad o činnosti MO MS v Abraháme v r.2005
- Farebná oáza vtáctva
- Spoločenská rubrika, recepty, zvyky na dedinách
- Plesová sezóna
- Biozáhradka, Šport a my

Abrahámske noviny - December 2005

obsah:

- Vianoce
- Abrahámske nárečie (doplnenie výrazov)
- Obecné múzeum
- Malý zberný dvor zahájil prevádzku
- Park v Abraháme
- Zo života obecnej knižnice
- Ochutnávka jedál vo Veľkých Úľanoch
- Kde je dúm holubí
- Rubrika receptov
- Spoločenská rubrika IV. štvrťrok 2005
- Rubrika zdravie
- Vianoce trochu inak
- Obecné zastupiteľstvo - súhrnná správa za rok 2005
- Šport a my