ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - December 2006

obsah:

- Titulná stránka
- Odpočet volebného programu
- Čo nebolo v monografii, Vinohrady
- Sadzobník obecných poplatkov, Stretnutie
- Správa o činnosti školy, Najkrajšie jablko
- Zabudnutá rieka, Kompost v záhradke
- Ohlasy a podnety čitateľov
- Rubrika receptov, spoločenská rubrika, výsledky volieb
- Knižnica trochu inak, Rubrika zdravie
- Vandalizmus, Oznamy a informácie

Abrahámske noviny - Október 2006

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Kanalizácia pre Abrahám, Žiadosti
- Čo nebolo v monografii, Múzeum
- Rozlúčka so záhradou v materskej škole
- Ohlasy a podnety čitateľov
- Ušľachtilá záľuba
- Rubrika receptov, zdravie, spoločenská rubrika
- Duchovná rubrika
- Fotografie
- Oznamy, Kynologický klub

Abrahámske noviny - Júl 2006

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Letné mesiace - ohnisko požiarov
- Materská škola pre verejnosť
- Zo živote obecnej knižnice, Obecné múzeum
- Ohlasy a podnety čitateľov
- Rojenie poézia včelárstva...
- Rubrika receptov, zdravie, spoločenská rubrika
- Duchovná rubrika, Čo nebolo v monografii...
- Miestny kynologický klub v Abraháme
- Šport a my, rybárske preteky