ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - Október 2007

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Spoločenská rubrika
- Spoločenské organizácie
- Zo života obce
- Kultúra, Ľudové tradície a zvyky
- Zaujímavosti
- Záujmové združenia, Kalendárium
- Jeseň našich futbalových mužstiev

Abrahámske noviny - Júl 2007

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Horné Záhumenice, Vandali, Voda
- Spoločenské organizácie
- Záujmové združenia, Rybársky poriadok
- Výchova a vzdelávanie, Kultúra
- Ľudové tradície a zvyky
- Zaujímavosti

Abrahámske noviny - Marec 2007

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Upozornenie, Obecný cintorín, Spoločenská rubrika
- Spoločenské organizácie, Záujmové združenia
- Výchova a vzdelávanie
- Čo nebolo v monografii, Historický kalendár
- Zo života obce, Duchovná rubrika, Kultúra
- Ľudové tradície a zvyky
- Obecné múzeum, Obecná knižnica
- Záhrada