ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - Júl 2008

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia OZ, Informácie o činnosti
- Spomenuli sme si, Rybárske preteky
- Spoločenská rubrika, Zo života Matice Slovenskej
- Duchovné okienko, Predvečer Prvého Mája
- Jatelinka, Libriáda, Medzinárodný deň detí
- Lúčime sa s predškolákmi, Posledný štvrtok v MŠ
- Menovanie riaditeľky, Otvorenie lekárne
- Novinky v obecnej knižnici, Oznamy

Abrahámske noviny - Január 2008

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

- Spoločenská rubrika, Podvodníci
- Zo života MO MS
- Spomienka na Andreja Čambála, Vzácna návšteva
- Posolstvo Vianoc, Stretnutie s Mikulášom
- Ako plesala mládež?
- Stretli sme sa, Pokračujeme v tradíciách
- Futbalisti začali zimnú prípravu