ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - Január 2009

obsah:

- Úvod, Informácie, Matrika, Zo života Matice Slovenskej
- Úspešný rok, Karneval, Vynovený kostol, Fašiangová sobota
- Poľovníctvo 2008, Matičiarsky ples, Škôlka, Futbal
- Skončila plesová sezóna, I napriek kríze, Konferencia ZMO
- Pozvánky

Abrahámske noviny - Október 2008

obsah:

- Babie leto, Zastupiteľstvo, Spoločenská rubrika
- Kaštiel, Ján Palárik, Zo života Matice Slovenskej
- Týždeň bez nudy, Kultúrny deň, Škola
- Materská škola, Sedembolestná Panna Mária
- Dušičky, Knižnica, Múzeum, Futbal