ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecné noviny

Abrahámske noviny - November 2010

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Výstava fotografií, Spoločenská rubrika
- Výročie prijatia ústavy, Zo života Matice slovenskej, Naj kniha
Škôlka, Talentmánia, Z našej obce, Zlodeji, DHZ Abrahám
- Poďakovanie, Futbal v našej obci