Abrahámske noviny - Október 2011

obsah:

 1. LIST PREDSEDU ZMOS, DUŠIČKY,
 2. ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ABRAHÁME,
 3. OCÚ V ABRAHÁME PREDSTAVUJE PROJEKTY NOVEJ BYTOVEJ ZÁSTAVBY, PROBLEMATIKA RYBOLOVU NA HLINÍKU
 4. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 5. ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME V III. ŠTVRŤROKU 2011
 6. MATERSKÁ ŠKOLA ABRAHÁM, AKO SA ROZHODNÚŤ??, AKO SA ROZHODNÚŤ?...REAKCIA NA PRÍSPEVOK PANI JANY HANULIAKOVEJ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME - COMENIUS NA OBZORE
 7. AKO SA DARÍ NAŠIM FUTBALISTOM
 8. PRED POĽOVNÍCKOU SEZÓNOU, HNIEZDO ZÁCHRANY, VATRA ÚSTAVY
 9. ÚSPECH NAŠICH VČELÁROV, ÚSPECHY NAŠICH OBČANOV
 10. BOHATÁ SEZÓNA V DHZ ABRAHÁM
 11. OBECNÁ KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH, NA ZAMYSLENIE
 12. ABRAHÁMSKY KOTLÍK 2011, STRELECKÝ PRETEK – MEMORIÁL PETRA BUDAYA
 13. DOBRÉ RADY NAD ZLATO... A NIELEN PRE STARŠÍCH, JESEŇ ŽIVOTA, PÁTRANIE PO PREDKOCH