Abrahámske noviny - Júl 2011

obsah:

- ÚvodZastupiteľstvo, Spoločenská rubrika
Zo života Matice slovenskej, Predstavujeme Vám
- Púť detí, Knižnica, Ochutnávka jedál, Kultúrny deň
- Prázdniny, Zaspomínali sme si, Mladí hasiči