Abrahámske noviny - December 2010

obsah:

- Úvod, Poďakovanie, Zápisnica z volieb, Spoločenská rubrika
Zo života Matice slovenskej, Materská škola
- Zmysel Vianoc, Z tvorby mladých básnikov