Abrahámske noviny - November 2010

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Výstava fotografií, Spoločenská rubrika
- Výročie prijatia ústavy, Zo života Matice slovenskej, Naj kniha
Škôlka, Talentmánia, Z našej obce, Zlodeji, DHZ Abrahám
- Poďakovanie, Futbal v našej obci