Abrahámske noviny - Júl 2010

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Spoločenská rubrika, Abrahámsky kotlík
Zo života Matice Slovenskej, Zo života obce, Výstava jedál
- Škola, Škôlka, Kultúrny deň, Poľovníci, Knižnica, Futbal, Rôzne