Abrahámske noviny - Marec 2010

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Matrika
Zo života Matice Slovenskej, Bilancia, Ples, Poľovníci
- Škôlka, Šibačka, Zabíjačka, Odpady, Spomienka