Abrahámske noviny - December 2009

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Matrika
Zo života Matice Slovenskej, Dôchodcovia
- Škôlka, Jatelinka, Mikuláš, Starý cintorín, Knižnica