Abrahámske noviny - August 2009

obsah:

- Úvod, Zastupiteľstvo, Spoločenská rubrika
- Rezbár, Zo života Matice Slovenskej, Obecný deň
- Dobroty, Jatelinka, Škola, Šport, Škôlka
- Knižnica, Futbal