Abrahámske noviny - Január 2009

obsah:

- Úvod, Informácie, Matrika, Zo života Matice Slovenskej
- Úspešný rok, Karneval, Vynovený kostol, Fašiangová sobota
- Poľovníctvo 2008, Matičiarsky ples, Škôlka, Futbal
- Skončila plesová sezóna, I napriek kríze, Konferencia ZMO
- Pozvánky