Abrahámske noviny - December 2008

obsah:

- Úvod, Zo života obce, Zmeny v daniach
- Spoločenská rubrikaZo života Matice Slovenskej
- Materská škola, Vianoce, Obecné múzeum
- Ďakujeme, Novinky v knižniciSľuby a pekné reči