Abrahámske noviny - Júl 2008

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia OZ, Informácie o činnosti
- Spomenuli sme si, Rybárske preteky
- Spoločenská rubrika, Zo života Matice Slovenskej
- Duchovné okienko, Predvečer Prvého Mája
- Jatelinka, Libriáda, Medzinárodný deň detí
- Lúčime sa s predškolákmi, Posledný štvrtok v MŠ
- Menovanie riaditeľky, Otvorenie lekárne
- Novinky v obecnej knižnici, Oznamy