Abrahámske noviny - Marec 2006

obsah:

- Titulná stránka
- Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Čo v roku 2006
- Michal Tarek, činnosť školy
- Karneval v materskej škole
- Profil archeológa - amatéra Františka Sameka
- Zo života obecnej knižnice, obecné múzeum
- Prehľad o činnosti MO MS v Abraháme v r.2005
- Farebná oáza vtáctva
- Spoločenská rubrika, recepty, zvyky na dedinách
- Plesová sezóna
- Biozáhradka, Šport a my