Abrahámske noviny - December 2005

obsah:

- Vianoce
- Abrahámske nárečie (doplnenie výrazov)
- Obecné múzeum
- Malý zberný dvor zahájil prevádzku
- Park v Abraháme
- Zo života obecnej knižnice
- Ochutnávka jedál vo Veľkých Úľanoch
- Kde je dúm holubí
- Rubrika receptov
- Spoločenská rubrika IV. štvrťrok 2005
- Rubrika zdravie
- Vianoce trochu inak
- Obecné zastupiteľstvo - súhrnná správa za rok 2005
- Šport a my