ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

herald
 
 
abraham

 

Abrahám leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Celú oblasť možno charakterizovať ako kultúrnu step prevažne odlesnenú. Oblasť Abrahámu má reliéf vlnitých rovín, kde prevládajú černozemné a lužné pôdy. Katastrálne územie tvorí v prevažnej väčšine poľnohospodárska pôdaletecka-02.

 

Vykopávky archeológov dokazujú, že územie obce bolo osídlené už od praveku. Striedali sa tu kultúry od najstaršieho neolitu až po Slovanov. Prvá písomná zmienka o obci Abrahám je z 5. marca 1231, kedy bol spísaný v Svätom Abraháme ( Sanktus Abrahám ) testament Šebešom, grófom z Pezinka a Svätého Jura, na majetku svojho syna Abraháma. Ďalšia listina z roku 1266 spomína obec ako Szenti Abraam. Obec v 16. storočí patrila panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís, ktoré tu malo majer. V obci bol v roku 1561 postavený kostol na kamennej podmurovke. Na cintoríne okolo kostola sa pochovávalo do roku 1780. Najstaršia známa pečať obce s vyobrazením patriarchu Abraháma, patróna miestneho kostola, pochádza z 18. storočia.

 

Počet obyvateľov:1128

Rozloha obce:1578ha

Rozloha lesa:64ha

Rozloha viníc:32ha

 

Letecký pohľad ...
Letecký pohľad obec Letecký pohľad obec
Letecký pohľad ...
Letecký pohľad ihrisko Letecký pohľad ihrisko
Letecký pohľad ...
Letecký pohľad Háj Letecký pohľad Háj
Letecký pohľad ...
Letecký pohľad Cintorín Letecký pohľad Cintorín
letecký pohľad ...
letecký pohľad 2 letecký pohľad 2
letecký pohľad
letecký pohľad letecký pohľad
chodník ku kost...
chodník ku kostolu chodník ku kostolu
Družstevná ulic...
Družstevná ulica, smer kostol Družstevná ulica, smer kostol
Hviezdoslavova ...
Hviezdoslavova ulica, smer kostol pri obecnom úrade Hviezdoslavova ulica, smer kostol pri obecnom úrade
Hviezdoslavova ...
Hviezdoslavova ulica, smer kostol Hviezdoslavova ulica, smer kostol
Hviezdoslavova ...
Hviezdoslavova ulica, smer futbalové ihrisko Hviezdoslavova ulica, smer futbalové ihrisko
vodná plocha na...
vodná plocha nachádza sa na okraji obce. Nazýva sa Hliník vodná plocha nachádza sa na okraji obce. Nazýva sa Hliník
Hviezdoslavova ...
Hviezdoslavova ulica, smer kostol Hviezdoslavova ulica, smer kostol
Hviezdoslavova ...
Hviezdoslavova ulica, smer futbalové ihrisko Hviezdoslavova ulica, smer futbalové ihrisko
tradičný abrahá...
tradičný abrahámsky dom tradičný abrahámsky dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom Kultúrny dom
Kostol
Kostol Kostol

 

 

Všetko ostatné na wikipedia.org