ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Pohrebná služba Kováč Sládkovičovo: tel. 0903 423 976


Pevné linky pohrebná služba Kováč Sládkovičovo : 031/784 1568 a 031/784 1183


Cirkevný obrad na cintoríne ohlásiť vdp. Vladimírovi Kišovi na Farský úrad v Abraháme Č. tel. 031/789 94 35


Správca domu smútku p. Anna Sládečková, bytom Abrahám č. 181 /pri kostole/ Č. tel. 0911 221 565


Matričný úrad  Abrahám – Obecný úrad Abrahám č. 52 Č. tel. 031/ 7857 220