ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Kategória ženy:                Počet nastrieľaných bodov:
1. Anna Ondrejkovičová                       339 b.
2. Eva Novanská                                 279 b.
3. Marta Vrbovská                               231 b.
4. Iveta Sekerová                               117 b.

Kategória muži malý kaliber:
1. Radovan Pristach                             373 b.
2. Roman Suhaj                                  354 b.
3. Tibor Ležovič                                   352 b.
4. Tibor Ondrejkovič                            351 b.
5. Rastislav Novanský                          344 b.

Kategória muži veľký kaliber:
1. Tibor Ondrejkovič                            350 b.
2. Rudolf Krištofovič                             337 b.
3. Ján Banič                                        334 b.
4. Pavol Honza                                    333 b.
5. Tibor Ležovič                                   332 b.

 

Športovo strelecký klub Hoste

                                                                       

V Hoste dňa 9.6.2014

Vec: Poďakovanie

        Športovo strelecký klub Hoste chce touto cestou poďakovať obci Abrahám za finančnú podporu spojenú so zakúpením troch súprav trofejných pohárov na strelecké preteky z krátkych guľových zbraní, ktoré sa uskutočnili dňa 8.6.2014 na strelnici ŠSK Hoste.

                                                                Jozef Novanský

                                                            v. r.

 

sp_16
sp_16 sp_16
sp_17
sp_17 sp_17
sp_18
sp_18 sp_18
sp_19
sp_19 sp_19
sp_20
sp_20 sp_20
sp_21
sp_21 sp_21
sp_22
sp_22 sp_22
sp_23
sp_23 sp_23
sp_24
sp_24 sp_24
sp_25
sp_25 sp_25
sp_26
sp_26 sp_26
sp_27
sp_27 sp_27
sp_28
sp_28 sp_28
sp_29
sp_29 sp_29
sp_30
sp_30 sp_30
sp_31
sp_31 sp_31
sp_32
sp_32 sp_32
sp_33
sp_33 sp_33
sp_34
sp_34 sp_34
sp_35
sp_35 sp_35
sp_36
sp_36 sp_36
sp_37
sp_37 sp_37
sp_38
sp_38 sp_38
sp_39
sp_39 sp_39
sp_40
sp_40 sp_40
sp_41
sp_41 sp_41
sp_42
sp_42 sp_42
sp_43
sp_43 sp_43
sp_44
sp_44 sp_44
sp_45
sp_45 sp_45
sp_46
sp_46 sp_46
sp_47
sp_47 sp_47
sp_48
sp_48 sp_48
sp_49
sp_49 sp_49
sp_50
sp_50 sp_50
sp_51
sp_51 sp_51
sp_52
sp_52 sp_52
sp_01
sp_01 sp_01
sp_02
sp_02 sp_02
sp_03
sp_03 sp_03
sp_04
sp_04 sp_04
sp_05
sp_05 sp_05
sp_06
sp_06 sp_06
sp_07
sp_07 sp_07
sp_08
sp_08 sp_08
sp_09
sp_09 sp_09
sp_10
sp_10 sp_10
sp_11
sp_11 sp_11
sp_12
sp_12 sp_12
sp_13
sp_13 sp_13
sp_14
sp_14 sp_14
sp_15
sp_15 sp_15

Takisto ich nájdete spolu s inými obrázkami v sekcii GALÉRIA.