ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že do 15. decembra sa uskutoční odber jódových profilaktík vydaných občanom v roku 2007. Jódové profylaktiká sa budú zberať na obecnom úrade počas úradných hodín. Žiadame občanov, aby k vráteniu jódových profilaktík pristupovali zodpovedne a dodržali termín odovzdania.

Vrátené profylaktiká budú následne ododvzdané do skladu civilnej ochrany.