ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

O z n a m

 

Obecný úrad v Abraháme oznamuje spoluobčanom, rodákom a ostatným záujemcom, že  v predaji na Obecnom úrade v Abraháme je  Monografia obce Abrahám. Dotlač monografie bola urobená na základe požiadaviek občanov. Predaj monografie je počas úradných hodín v pondelok,  štvrtok a v piatok  od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,30.  V stredu od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.  Cena za jeden kus  12,- Eur.