ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Na žiadosť Mgr. Hanuliakovej uverejňujeme na stránke jej článok tak, ako nám bol zaslaný. Starosta obce sa s takýmto obsahom nestotožňuje.

Reakcia na článok Očami poslanca R. Hriča – poslankyňa Jana Hanuliaková

Už samotný názov tejto rubriky evokuje, čo by dané články od poslancov mali obsahovať. Očami poslancov by sme sa mali pozerať na jednotlivé projekty, akcie a udalosti, s ktorými sa stretávame pri našej práci. Budem nesmierne rada, ak naši poslanci budú využívať túto novinku len pre tento účel. Doposiaľ nebolo bežné v našej obci, že poslanci skladali, ako sa povie, účty svojim voličom. Môj pohľad na prácu poslancov je taký, že poslanec berie zodpovednosť za svoje rozhodnutia a aktivity, ktoré zasahujú, aj po odbornej stránke, do chodu obce. Za celé obdobie prichádzajú rôzne výzvy a projekty, o ktorých musíme rozhodovať, a ich celková hodnota častokrát presahuje stotisícové hranice. Taktiež ide o rôzne zmluvy, ku ktorým má niekedy aj právnik problém zaujať stanovisko.

Za moje funkčné obdobie som bola viac krát obvinená, že zámerne brzdím projekty, aby som mohla potom poukázať na to, že nič sa v našej obci nerobí. Čestne a otvorene musím vyhlásiť, že to nie je pravda a žiaľ je to len spôsob ako odpútať pozornosť. Jediné na čo som vždy poukazovala bolo, že projekty nie sú dostatočne prediskutované z hľadiska financovania, realizácie a výsledného efektu. Aj napriek mojej snahe o efektívnejšiu komunikáciu s poslancami a starostom, nebola z ich strany ochota zmeniť spôsob riešenia projektov a akcií. Je to porovnateľné s rodinou, ktorá si plánuje postaviť dom, no o jeho vzhľade a cene rozhoduje len jeden člen. Takto to v praxi nefunguje. Najlepšie riešenia vznikajú na základe „brainstormingu“ – čiže kreatívnej metódy riešenia problémov, ktorá je založená na skupinovom rozhodovaní. Jednoducho povedané „viac hláv – viac rozumu“. Tento spôsob riešenia využíva v dnešnej dobe každá moderná a inovatívne zmýšľajúca firma.

Na mojom webe www.spolocnepreabraham.eu ste si mohli prečítať prvú reakciu na článok pána poslanca Hriča, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom čísle. V blogu si dovolím viac „upustiť uzdu“ svojim emóciám. Mám na to plné právo. Abrahámske noviny však považujem za významný komunikačný prostriedok medzi občanmi a samosprávou a preto by som si nikdy nedovolila popisovať veci a udalosti spôsobom ako to urobil môj kolega. Samozrejme akceptujem jeho spôsob vyjadrovania sa, ale AN nie sú určené na neadresné osočovanie a bolo by vhodné aby to pochopila aj redakčná rada. Pán Hričo si môže na tento účel financovať vlastný web alebo oficiálnu stránku poslanca na sociálnej sieti. Možno tí, ktorí rozhodli o uverejnení článku si neuvedomili, že opäť vytvorili precedens, ktorý môže byť kedykoľvek využitý. V našej obci sa ich za posledné roky žiaľ vytvorilo niekoľko.

Z jeho článku nebolo jasné, kto sú osoby, ktoré obviňuje a na základe akých dôkazov ich obviňuje. Čiže z môjho pohľadu len detinské ohováranie. Čitateľ si z uvedeného mohol len dedukovať, kto sú opisované osoby a udalosti. Vždy budem zástancom kritiky, ale kritiky, ktorá musí byť konštruktívna a jasná.

Vyjadrovať sa k samotnému obsahu celého článku pána poslanca Hriča nebudem. Pár vysvetlení som uviedla už na mojom webe. Dokážem však každé jeho tvrdenie podložiť argumentmi, ktoré vyvracajú čo píše. Urobím tak osobne na obecnom zastupiteľstve.

V zastupiteľstve sedíme siedmi poslanci. Každý z nás má iný názor, pohľad na vec, máme iné zmýšľanie, iný prístup či cítenie. To je na demokracii to krásne, že každý sa môže slobodne vyjadriť a spoločnými silami vieme nájsť vhodné riešenie, ktoré bude pre obec najlepšie a najhospodárnejšie.

Mrzí ma jedna vec, že ak človek poukáže na pochybenia, porušenia a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov tak je hneď považovaný za zradcu, človeka čo hádže polená pod nohy a neviem aké iné expresívne slová pán poslanec ešte použil. Pritom jediné o čom od začiatku rozprávam je – „Bavme sa otvorene! Viac diskutujme! Viac sa stretávajme!“. Jedine vzájomnou komunikáciou sa môžu búrať bariéry. Žiaľ, starosta obce svojím konaním len dokazuje, že nemá záujem tieto bariéry búrať. Ak by sa snažil zmeniť celú situáciu, tak by sa zastupiteľstvá konali každý mesiac, tak ako to bolo zaužívané dlhé roky predtým. Evidentne mu však postačuje názor pár poslancov a podnikateľov v obci.

Veľký problém vidím aj v neznalosti zákonov. Odporúčam poslancom, ktorí tak ešte za 2,5 roka neurobili, aby si riadne naštudovali zákon č. 369 o obecnom zriadení a zákon č. 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Pani poslankyňa Takáčová vo svojom článku Čo sa to deje v Abraháme napísala dva dôležité argumenty – citujem: „Rozhoduje väčšina a ak títo poslanci podľa svojho vedomia a svedomia uvážia, že riešenie je prijateľné pre obec netreba ich za to osočovať“ a „ Väčšina poslancov dokáže problémy pomenovať a riešiť, rozhodnúť sa o napredovaní obce na základe dostupných podkladov.“

Myslím, že nie väčšina ale všetci poslanci by mali vedieť problémy pomenovať a riešiť a spojenie „ na základe dostupných dokladov“ evokuje vo mne – to čo máš, to ti musí stačiť – rozhodni. Mohla by som menovať projekt po projekte aké dostupné podklady sme mali. Žiaľ nie je na to priestor. Vyhradzujem sa však, že by som niekoho osočovala – ja som kritizovala. Na to mám ako poslankyňa právo.

Napriek všetkému sa vždy budem k veciam stavať ako optimista a hlavne diplomat. Kedykoľvek si viem sadnúť s každým za stôl a veci riešiť. Nevymedzujem sa voči nikomu a vždy som podporila a aj v budúcnosti podporím každú akciu, ktorú budú organizovať naši poslanci a obec pre ľudí v Abraháme.

Hlavným mojím cieľom je, aby ľudia nezanevreli na veci verejné. My poslanci sme tu pre vás, obracajte sa na nás, ak budeme môcť, určite pomôžeme.

Prajem všetkým občanom príjemne strávenú jeseň.

Vaša poslankyňa

Jana Hanuliaková