ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Vedenie Základnej školy Michala Tareka v Abraháme touto cestou oznamuje žiakov, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční o 8:30 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia v hale školy.

Program slávnostného otvorenia je zverejnený na webovej stránke školy zsmtabraham.edupage.org