ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že  v priebehu mesiaca január budú zasielané do domácností v našej obci faktúry za spotrebu vody za 2. polrok 2011.  Rozhodnutie o dani za vývoz komunálneho odpadu na rok 2012 budú zasielané do domácností v mesiaci marec, odkedy sa aj začnú vydávať nové nálepky na smetné nádoby na rok 2012.
Obecný úrad v Abraháme upozorňuje občanov u ktorých nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti k 31.12.2011 /pozemky, stavby/, že nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať písomne na Obecnom úrade v Abraháme do 31. januára 2012.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov u ktorých nastali zmeny – prírastky alebo úbytky, že tieto treba oznámiť písomne – na predpísanom tlačive do 31.1.2012 na Obecnom úrade.