ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Posledný aprílový deň v nedeľu sme stavali máj pri kultúrnom dome. Na stavanie sme pozvali tak ako minulý rok aj mladých hasičov, pretože práve pre nich a ďalšie deti z obce je táto pekná tradícia určená. Na máj si deti môžu zavesiť svoje stužky, ktoré budú po celý mesiac ozdobou koruny stromu. Zároveň im môžeme ukázať viac z našej práce a inšpirovať ich aby nedopadli ako súčasná mladá generácia občanov Abrahámu, ktorá dokáže mať silné reči len pri poháriku a na internete. Pri stavaní nám zaspievala folklórna skupina Jatelinka, pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie. Veľká vďaka patrí kultúrnej komisii, FS Jatelinka a starostovi za dobrú spoluprácu, vďaka čomu môže byť tento krásny májový symbol ozdobou našej obce. Viac fotografii a video zo spilovania májového stromu nájdete na stránke www.dhzabraham.sk

WP 20170430 17 02 42 Pro