Oznam

Obecný úrad v Abraháme upozorňuje občanov, že poplatky za hrobové miesta na ďalších 5 rokov /2017-2021/ sa začnú inkasovať v mesiaci máj 2017. Cintorínske poplatky sa budú platiť v zmysle sadzobníka platného na rok 2017.

Cena za dvojhrob na obdobie 5 rokov     22,- €

Cena za jednohrob na obdobie 5 rokov   15,- €

Cena za detský hrob na obdobie 5 rokov 10,- €

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že na prenajaté hrobové miesta sa budú uzatvárať nájomné zmluvy.

Nájomné zmluvy sa začnú uzatvárať v mesiaci máj 2017 na Obecnom úrade v Abraháme, počas úradných hodín /okrem utorka/.