ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Oznam

Obecný úrad v Abraháme upozorňuje občanov, že poplatky za hrobové miesta na ďalších 5 rokov /2017-2021/ sa začnú inkasovať v mesiaci máj 2017. Cintorínske poplatky sa budú platiť v zmysle sadzobníka platného na rok 2017.

Cena za dvojhrob na obdobie 5 rokov     22,- €

Cena za jednohrob na obdobie 5 rokov   15,- €

Cena za detský hrob na obdobie 5 rokov 10,- €

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že na prenajaté hrobové miesta sa budú uzatvárať nájomné zmluvy.

Nájomné zmluvy sa začnú uzatvárať v mesiaci máj 2017 na Obecnom úrade v Abraháme, počas úradných hodín /okrem utorka/.