ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

1780     na novom cintoríne bol postavený centrálny kríž     - 235. výročie

1870     na majcichovskej fare zomiera správca fary Ján Palárik – 145. výročie

1885     municipálny výbor v Bratislave schválil zriadenie ďalšej triedy – 130. výročie

1890     manželia Jozef a Helena Kollároví dali vyhotoviť sochu sv. Floriána –

            125. výročie

1905     dokončenie regulácie abrahámskych potokov Gidry a Dudváhu – 110. výročie

1915     v Horňanoch sa narodil správca abrahámskej fary /1959-1975/ Ferdinand

             Veigl – 100. výročie

1920     založenie Združenia katolíckej mládeže v Abraháme – 95. výročie

1930     bola postavená terajšia základná škola – 85. výročie

1950     poľovný revír prevzali do užívania abrahámski poľovníci – 65. výročie

1950     na fare v Abraháme zomiera správca fary Dr. Tomáš Stolár – 65. výročie

1970     zlúčenie poľovných revírov Abrahámu, Hoste a Malej Mače – 45. výročie

1980     ukončenie prístavby ďalších tried základnej školy – 35. výročie

1990     nová vonkajšia omietka a vonkajšia a vnútorná výmaľba kostola

            25. výročie

1995     rekonštrukcia centrálneho kríža na cintoríne – 20. výročie

1995     dokončenie osvetlenia futbalového ihriska – 20. výročie

1995     uzavretie zmluvy s Pohrebnými službami v Sládkovičove – 20. výročie

2000     založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme – 15. výročie

2000     prijatie obce do združenia obcí Trnavsko- výstavba kanalizácie – 15. výročie

2005     prestavba sociálnej budovy v športovom areáli – 10. výročie

2005     rekonštrukcia prícestného kríža v Hruščove – 10. výročie