Vyhodnotenie súťaže "KAŽDÝ ŽIAK ČITATEĽOM KNIŽNICE"

Do súťaže bolo zapojených 9 tried Základnej školy Michala Tareka v Abraháme, ktorú navštevujú i deti z obce Hoste. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
-   O najlepšiu triedu
-   O najlepšieho jednotlivca
Do vyhodnotenia boli poňaté i výsledky z Obecnej knižnice v Hoste,

KATEGÓRIA: NAJLEPŠIA TRIEDA

1. miesto získala trieda 3 a to 88,2 % čitateľov z počtu žiakov pod vedením pani učiteľky Lizákovej.

KATEGÓRIA: NAJLEPŠÍ JEDNOTLIVEC
V tejto kategórii sa umiestnili títo žiaci:
1.  miesto žiačka 2. triedy Noémi Kuštárová počet vypožičaných kníh 68
2.  miesto žiak 4. triedy Lukáš Buľvas, počet vypožičaných kníh 63
3.  miesto žiak 4 triedy   Jurko Štefunnko, počet vypožičaných kníh 48
4.  miesto žiak 2 triedy Samko Szöllösy, počet vypožičaných kníh 41
5.  miesto žiak 5. triedy Dominik Kollár, počet vypožičaných kníh 39

Menej ako 10 kníh si vypožičalo 43 žiakov
Viac ako 10 kníh si vypožičalo 14 žiakov
Viac ako 20 kníh si vypožičalo 8 žiakov
Viac ako 30 kníh si vypožičalo 6 žiakov
Viac ako 40 kníh si vypožičali 2 žiaci
Viac ako 60 kníh si vypožičali 2 žiaci

Obecná knižnica v Abraháme dáva na vedomie svojim čitateľom, že knižnica v letných mesiacoch bude otvorená v pia­tok každý týždeň od 16.oo hod. do 17.oo hod.

Prajem všetkých krásne slnečné prázdniny s nádhernou čistou vodou.

Ľ. Horváthova
Knihovníčka