ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

História kultúrneho domu

Na podnet dekana Tareka sa v roku 1934, hlavne z peňazí Potravného a Úverového družstva, postavil nový kultúrny dom, ktorý bol po dlhé desaťročia pýchou abrahámčanov a ktorý nemal v širokom okolí konkurenciu. Sála bola dlhá 27m a široká 8m. Zvláštnu pozornosť zasluhuje javisko. Dekan Tarek bol viackrát v bratislavskom národnom divadle a odpozoroval tam technické zaradenie tamojšieho javiska, ktoré potom realizoval aj v Abraháme. Javisko bolo celé zelektrizované, malo reflektory, spodné osvetlenie, bleskovanie, stmievanie, samočinné vyťahovanie a sťahovanie opony a kulís. V kultúrnom dome sa hrávali najmä divadlá, ktoré nacvičovala mládež organizovaná v Omladine a v športovom klube SOKOL Abrahám. Najväčší úspech zaznamenali Pašiové hry, od autora pátera Čambála, ktoré v roku 1937 nacvičil dekan Tarek. Týchto hier sa v hereckých úlohách zúčastnilo 53 hercov- abrahámčanov. Páter Čambál bol rodák z Abrahámu a dlhé roky pôsobil v Trnave. Podujatie to bolo veľmi náročné a vydarilo sa nad očakávanie. Na pašiové hry sa chodilo pozerať celé široké okolie. Z výťažku divadelných hier si zabezpečovali finančné prostriedky spoločenské organizácie na svoju činnosť a taktiež sa splácali zbytky dlžôb na vybavenie kultúrneho domu. Výstavba kultúrneho domu stála 105000,- korún.