ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK
       
       
P.č. Dátum Čas Meno a priezvisko
1. 23.12.2017 18.00 hod Alena Debrecká
Vilma Banášová
Alžbeta Kopáčiková
 
2. 24.12.2017 10.30 hod Lenka Hitková
Miriam Matulová
Miroslav Vrabec
 
3. 24.12.2017 24.00 hod Jaroslav Bilčík
Zlatica Belková
Rastislava Banášová
 
4. 25.12.2017 10.30 hod Martina Bilčíková
Terézia Kopáčiková
Edita Klementová
 
5. 26.12.2017 10.30 hod Oľga Kavická
Agnesa Hrubiková
 
 
6. 30.12.2017 18.00 hod Helena Kollárová
Emília Hitková
Monika Hornáček Banášová
 
7. 31.12.2017 10.30 hod Anna Grosmanová
Emília Štefunková
Veronika Štefunková
 
8. 06.01.2018 10.30 hod Terézia Mišovičová
Magdaléna Bilčíková
Andrej Hitka
 
9. 07.01.2018 10.30 hod Helena Horváthová
Eva Kopáčiková
Marianna Horníková
 
Lektori čítajúci lekcie prídu do sakristie 15 minút pred začatím sv. omše. V prípade
neprítomnosti na sv. omši oznámia túto skutočnosť kostolníčke, alebo si nájdu náhradu.