ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

UPRATOVANIE KOSTOLA

 

 

 

16.12.2017            Kopáčiková Alžbeta                 

                              Kopáčiková Terézia                                      

                              Horníková Mária                      

                              Hrubiková Agneša                                                                                                                                                                                 

23.12.2017             Banášová Vilma             

                              Čambálová Anna                       

                              Bučeková Erika                                                                

                              Kollárová Helena

                              Hitková Eva                                       

 

30.12.2017             Kollárová Helena

                              Lukašáková Eva

                              Guldanová Eva

                              Sisková Angela

 

06.01.2018             Debrecká Alena                                               

                              Paráková Ružena                     

                              Hričová Zita                            

                              Barčáková Irena   

 

13.01.2018             Dundová Margita

                              Paráková Eva

                              Valentová Mária

                              Kopáčiková Mária

                              Hanusová Božena

 

20.01.2018             Klementová Edita

                              Šnóriková Iveta

                              Szőllősyová Eva

                              Szőllősyová Margita

 

27.01.2018             Horváthová Viera

                              Némethová Mária

                              Kollárová Katarína

                              Sisková Katarína