ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

UPRATOVANIE KOSTOLA

 

28.10.2017            Kopáčiková Alžbeta                 

                              Kopáčiková Terézia                                      

                              Horníková Mária                      

                              Hrubiková Agneša                                                                                                                                                                                 

04.11.2017             Banášová Vilma             

                              Čambálová Anna                       

                              Bučeková Erika                                                                

                              Kollárová Helena                                

 

11.11.2017             Kollárová Helena

                              Lukašáková Eva

                              Guldanová Eva

                              Sisková Angela

 

18.11.2017             Debrecká Alena                                               

Paráková Ružena                     

                              Hričová Zita                            

                              Barčáková Irena   

 

25.11.2017             Dundová Margita

                              Paráková Eva

                              Valentová Mária

                              Kopáčiková Mária

                              Hanusová Božena

 

02.12.2017             Klementová Edita

                              Šnóriková Iveta

                              Szőllősyová Eva

                              Szőllősyová Margita

 

09.12.2017             Horváthová Viera

                              Némethová Mária

                              Kollárová Katarína

                              Sisková Katarína