ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

UPRATOVANIE KOSTOLA

 

09.09.2017            Kopáčiková Alžbeta

                            Kopáčiková Terézia

                            Horníková Mária

                            Hrubiková Agneša

 

16.09.2017            Banášová Vilma

                            Čambálová Anna

                            Bučeková Erika

                            Kollárová Helena

 

23.09.2017            Kollárová Helena

                            Lukašáková Eva

                            Guldanová Eva

                            Sisková Angela

 

30.09.2017            Debrecká Alena

                            Paráková Ružena

                            Hričová Zita

                            Barčáková Irena

 

07.10.2017            Dundová Margita

                            Paráková Eva

                            Valentová Mária

                            Kopáčiková Mária

                            Hanusová Božena

 

14.10.2017            Klementová Edita

                            Šnóriková Iveta

                            Szőllősyová Eva

                            Szőllősyová Margita

 

21.10.2017            Horváthová Viera

                            Némethová Mária

                            Kollárová Katarína

                            Sisková Katarína