ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

UPRATOVANIE KOSTOLA

 22.07.2017            Kopáčiková Alžbeta        

                            Kopáčiková Terézia                             

                            Horníková Mária                       

                            Hrubiková Agneša                                                                                                                                                                           

29.07.2017             Banášová Vilma              

                            Čambálová Anna                       

                            Bučeková Erika                                                              

                            Kollárová Helena                               

05.08.2017             Kollárová Helena

                            Lukašáková Eva

                            Guldanová Eva

                            Sisková Angela

12.08.2017             Debrecká Alena                                               

Paráková Ružena                      

                            Hričová Zita                   

                            Barčáková Irena    

19.08.2017             Dundová Margita

                            Paráková Eva

                            Valentová Mária

                            Kopáčiková Mária

                            Hanusová Božena

26.08.2017             Klementová  Edita

                            Šnóriková Iveta

                            Szőllősyová Eva

                            Szőllősyová Margita

02.09.2017              Horváthová Viera

                            Némethová Mária

                            Kollárová Katarína

                            Sisková Katarína